top of page

Visita per secundària "L'enigma de la pesca"

Aquest projecte és una iniciativa del Museu de la Pesca de Palamós per tal d’involucrar els estudiants en l'aprenentatge sobre els diferents aspectes del món de la pesca. La creació d'una activitat gamificada adaptada específicament per a adolescents ens va semblar que era una manera d'atraure l'atenció dels estudiants i implicar-los activament en el procés d'aprenentatge. La utilització de reptes, rols i pistes en l'activitat ofereix una experiència d'aprenentatge interactiva i enriquidora que fomenta la col·laboració i el treball en equip.

Vam dividir les activitats en cinc àmbits relacionats amb el món pesquer: àmbit científic, àmbit administratiu, àmbit pesquer, àmbit de distribució i venda i àmbit civil. Això permet als estudiants explorar i comprendre les diverses facetes d'aquesta indústria, des dels aspectes científics fins als administratius i laborals. D’aquesta manera els proporciona una visió completa i equilibrada del tema i els permet apreciar la complexitat i la diversitat del sector pesquer.

La combinació de l'aprenentatge basat en reptes i l'activitat gamificada de rol i pistes no només fomenta la participació dels estudiants, sinó que també promou l'aprenentatge cooperatiu i la resolució de problemes. A través d'aquest enfocament, els estudiants poden desenvolupar habilitats essencials com la comunicació, la presa de decisions i el treball en equip, alhora que adquireixen coneixements sobre el món pesquer.

bottom of page