top of page

Projecte educatiu Espai Mas d'en Pinc de Begur i Visita "El pobre esclau Tuní"

El projecte educatiu per a l'Espai Mas d'en Pinc a Begur és un encàrrec de l’Àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Begur per aprofundir en el coneixement del patrimoni històric, cultural i natural de la zona, en aquest cas, a través de l'exposició de la Torre de Guaita (Via fora! El perill del mar) i una activitat pedagògica relacionada. La participació del personal tècnic i la col·laboració amb experts en l'àmbit, com la comissària de l'exposició, va ser fonamental per garantir la precisió i la riquesa del contingut del guió i de l'activitat proposada. Això assegura que els estudiants rebin una experiència educativa molt més enriquidora i precisa.

L'elecció de la gimcana "El pobre esclau Tuní" com a activitat complementària a l'exposició fa que els estudiants coneguin el valor arquitectònic i històric de les torres de Begur. A més a més, connecten amb històries del passat, com la del Joan Tuní, aportant una dimensió humana a l'experiència educativa.
Creiem que la utilització d'una metodologia activa i participativa, que posa l'alumnat com a protagonistes del seu aprenentatge, és molt efectiva per fomentar el pensament crític, la reflexió i el debat entre els estudiants. Això permet que la seva experiència educativa sigui molt més significativa. L'aproximació al projecte educatiu mitjançant una diagnosi interna i externa del municipi, l'establiment d'objectius clars i l'anàlisi DAFO ens va garantir que el projecte estigui ben alineat amb les necessitats i els recursos de la comunitat.

bottom of page