top of page

Maleta pedagògica peix blau

L’encàrrec d’aquest projecte fou iniciativa de la Confraria de Pescadors de l'Escala. La idea era crear una maleta pedagògica que és una manera innovadora i efectiva de fomentar l'educació sobre el patrimoni històric i cultural de la zona, i alhora promoure la consciència sobre la importància del sector pesquer i la preservació del medi marí.

La utilització d'activitats gamificades dins de la maleta pedagògica considerem que és una estratègia per involucrar als estudiants en l'aprenentatge de manera divertida i interactiva. Cada joc està vinculat a temes rellevants relacionats amb la història, les espècies de peix, les tècniques de pesca i la conservació del medi marí, que ofereixen una perspectiva completa i enriquidora de la vida a l'Escala.

La diversitat dels temes i de les activitats ofereixen una oportunitat perquè els estudiants explorin i aprenguin de manera autònoma sobre els diferents aspectes de la cultura i el medi marí de l'Escala. La inclusió de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14 (ODS 14) sobre la conservació del medi marí en els continguts de la maleta pedagògica contribueix a la conscienciació sobre l’actual estat crític del Mediterrani. Les sessions a les escoles amb educadors que vam fer per presentar la maleta pedagògica van servir per donar a conèixer aquesta eina, i, també per proporcionar una oportunitat d'aprenentatge experiencial promovent la col·laboració, el respecte i la interacció positiva entre els estudiants.

bottom of page