top of page

Dossier pedagògic "Descobrint el mar de Blanes"

Aquest projecte impulsat per l'Ajuntament de Blanes, concretament per l'àrea de Promoció de la Ciutat, fou una iniciativa per apropar als més joves al món de la pesca i del mar, i per abordar temes importants com: el relleu generacional, el coneixement del sector pesquer i marítim, i l'impacte del canvi climàtic en aquests ecosistemes. Per poder portar-lo a terme, vam buscar la col·laboració de diferents entitats i experts, com l'Arxiu de Blanes, la Confraria de Pescadors, l'Institut de Ciències del Mar i la pescadora Iris Triola, d'aquesta manera vam garantir l'exactitud del contingut dels dossiers.

En aquest cas el format de dossier pedagògic amb un enfocament interactiu va ser la més encertada. Integrar jocs, treballs manuals i qüestionaris va fer que l'aprenentatge fos més entretingut i dinàmic, i, fomentà el desenvolupament de les competències bàsiques dels estudiants d'una manera transversal.
Vam organitzar els dossiers en 4 grans temes:

- Història pesquera de Blanes. Confraria de Pescadors de Blanes.
- Tècniques de pesca actuals. Quins peixos tenim a la nostra costa?
- Canvi Climàtic. Com afecta això al medi marí?
- El paper de la dona en el mar i la gastronomia blanenca

Utilitzar un estil de revista fou una manera efectiva d'atraure l'atenció dels estudiants i de fer que els continguts fossin més accessibles i atractius per a ells. Aquesta combinació va ajudar a reforçar la comprensió dels temes tractats i a estimular la curiositat dels estudiants pel món marítim i comprenguessin millor el seu entorn fent-los conscients del valor i la importància de preservar els recursos marins.

bottom of page